Vitajte na novej lokalite EduTech Portal

EduTech Portal 2 bol vytvorený s podporou medzinárodných projektov zameraných na spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky:
APVV-SK-CZ-0042-11 Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov
7AMB12SK106 Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmětů
Na obsahu webovej lokality za slovenskú stranu sa podieľajú:
Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Katedra fyziky, matematiky a techniky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Na obsahu webovej lokality za českú stranu sa podieľa:
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Poďakovanie
Realizačný tím ďakuje firme Puredesign za návrh loga webovej lokality EduTech Portal.
Ako sa zaregistrovať? Pre viac informácii o registrovaní si prečítajte Čo je EduTech Porta.

 

Poznámka: Používatelia predchádzajúcej verzie lokality EduTech Portal sa musia znovu zaregistrovať. Registrácia je automatická a prebieha pomocou prepojenia Vytvoriť účet v pravej časti webovej stránky.

© 2016 Juraj Sitáš - niektoré práva vyhradené